top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıFatih Altınöz

Sabahattin Ali niye öldürüldü?“Derhal bir demokrasi komedyası başladı. Her şey eski tas, eski hamam olduğu halde ve halk kütleleri siyasal ve iktisadi hürriyetlerden tamamen mahrum edildiği halde, ‘çok partili demokrasi’ diye bir teranedir tutturdular. Söylediklerine ne kendileri ne halk kütleleri, ne de hatta dalkavukluk ettikleri devletler inanıyorlardı. Fakat akıllarınca zevahir kurtarılmış oluyordu. Amerika ve İngiltere’deki mürteci mahfiller ise bu komedyayı desteklemeyi Yakın ve Orta Şarktaki hakimiyet emellerine uygun buluyorlar ve kendilerine kayıtsız şartsız itaaat edecek bir zümrenin Türkiye’de iktidarı muhafaza etmesini istiyorlardı. Bunun için, bizim gazete ve radyoların yalanlarını onlar da kendi milletlerine ulaştırdılar, ana karakteri halk düşmanı olan bir iktidarı, demokrasi diye desteklemekten çekinmediler. Bizimkiler de onların gözünü boyamak için himmette kusur etmediler. İngiliz lordları içecek şarap bulamazken bizimkiler kokteyl partilerde sel gibi viski dağıttılar, halk veremden kırılırken İngiliz Kralı bir Aksaraylı hemşerimiz kadar gıda almıyor diye sıkılmadan yalan söylediler; köylümüzün dörtte üçü inlerde, kovuklarda, kerpiç kulübelerde hayvanlarıyla yaşarken yabancıların geçtiği tren yolu boylarına göstermelik modern köyler yaptılar. Millet kilosu iki buçuk liradan pirinç bulamazken, devlet kesesinden besledikleri bir lokantada yabancılara iki liraya lüks yemekler yedirdiler.”

Sabahattin Ali bu yazıyı, Zincirli Hürriyet’te 5 Şubat 1948’de yazmış. Yazının başlığı, ‘Asıl Büyük Tehlike Bugünkü Ehliyetsiz İktidarın Devamıdır’


Son Yazılar

Hepsini Gör

Nuri Bilge Ceylan’ın ilk dönem filmlerini çok sevmiştim. Kasaba, Koza, Mayıs Sıkıntısı, İklimler ve Uzak. Giderek her filmiyle onun sinemasından kopmaya başladım. Son filmiyle de final gerçekleşti. Ku

bottom of page